sobota, 19 maja 2012

Do Parku 3-go Maja!

Dzisiaj zakończymy spacer "W kręgu alma mater". Ostatnim punktem będzie park im. 3-go Maja. Zapraszam!


22. Osiedle „Radiostacja”

Nazwa osiedla pochodzi od wybudowanej w latach 1937–1939 przy ul. Narutowicza 130 rozgłośni Radia Łódź. Obszar ten zawiera się między ulicami: Kopcińskiego i Palki, od południa– ul. Małachowskiego, od wschodu – ulicą Konstytucyjną, a od północy – ul. Telefoniczną. Osiedle to jest znane z modernistycznej zabudowy z okresu Międzywojnia oraz ciągu neoklasycystycznych oficerskich willi z lat 20. XX w. W sąsiedztwie znajduje się też kompleks budynków Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Medycznego oraz park.


23. Park 3-go Maja

Obejmuje obszar położony między ulicami Kopcińskiego i Małachowskiego a linią kolejową prowadzącą na Dworzec Fabryczny. Park został założony w 1919 r. i zajmuje powierzchnię 23,5 ha wraz z częścią wschodnią, która od 2007 r. zyskała za patrona twórcę skautingu Roberta Baden-Powell’a. Park powstał na terenie lasu miejskiego, pozostałości po dawnej Puszczy Łódzkiej, który na początku zajmował obszar rozpościerający się aż do ulicy Rokicińskiej. Obecny układ przestrzeni zaprojektował I. Kołaczkowski. Na początku lat 20. XX wieku w części centralnej urządzono plac zabaw i boisko dla młodzieży szkolnej. W późniejszym okresie powstał też staw i ogródek jordanowski. W części wschodniej mieści się także nowo wybudowana hala sportowa, miasteczko ruchu drogowego, korty oraz amfiteatr.
czwartek, 3 maja 2012

"W kręgu alma mater..." cz.2

Długi weekend w pełni. Korzystajmy z pogody. Zapraszam na drugą część trasy "W kręgu alma mater". Dziś spacerujemy do Parku im. Matejki przez teren Uniwersytetu Łódzkiego.


20. Uniwersytet ŁódzkiZostał powołany 24 maja 1945 r. jako kontynuacja dorobku i tradycji działających w okresie międzywojennym w Łodzi Instytutu Nauczycielskiego (1921–1928), Wyższej Szkoły Nauk Społecznych i Ekonomicznych (1924–1928) oraz oddziału Wolnej Wszechnicy Polskiej (1928–1939). Pierwszymi rektorami Uniwersytetu Łódzkiego byli wybitni przedstawiciele nauki polskiej: Tadeusz Kotarbiński, Józef Chałasiński, Jan Szczepański. 


Obecnie Uniwersytet Łódzki jest jednym z największych w Polsce i posiada 12 wydziałów. Nauczanie w UŁ odbywa się na 37 kierunkach studiów i 134 specjalnościach. Od 1952 r. w uczelni funkcjonuje najstarsze w Polsce Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Szkoła współpracuje z wieloma placówkami za granicą. Biblioteka uniwersytecka należy do największych w kraju, a sam uniwersytet posiada także własne centrum szkoleniowo-konferencyjne. Ogółem studiuje tu ok. 41 tysięcy osób. Rektorat uczelni mieści się przy ulicy Lindleya.

21. Park im. J. Matejki


Położony jest między ulicami Narutowicza, Matejki oraz Szpitalem Barlickiego. Jest to niewielki park, o powierzchni 2,5 ha i stanowi jedyny w Łodzi przykład ogrodu w stylu francuskim. Założony został w 1924 r. na wzór Wersalu przez senatora Aleksandra Heimana-Jareckiego. Przy planowaniu ogrodu uczestniczyli E. Ciszkiewicz oraz Z. Hellwig. 


Nie został zrealizowany projekt budowy pałacu, który miał się pierwotnie mieścić w północnej części parku (w tym miejscu znajduje się obecnie fontanna), jednak przy wejściu od ulicy Matejki powstał domek ogrodnika. Od 1938 r., kiedy ogród został zakupiony przez Magistrat Miasta Łodzi, jest parkiem publicznym. Po wojnie teren uporządkowano – jest ogrodzony i zamykany na noc.